【70KA】新增企业认证查看详情>>

【70KA】新增企业认证

来源:70KA发布时间:2021-06-23 15:55:00

                                            70KA企业认证说明 


       尊敬的用户:您好!平台新增企业认证功能,完成企业认证每日销卡额度更高,如果有需要可以进行企业认证,企业认证之后可以提现到该企业的银行卡公户和法人个人银行卡账户。

个人认证升级企业认证需要完成的步骤

1、原认证人人脸识别认证

2、企业信息填写及验证

3、签署升级企业认证申请书

4、法人人脸识别认证

5、企业认证完成

    如有不清楚的可以咨询在线客服,感谢您一直以来对70KA平台的支持与理解!!